Deklaracja o ochronie danych osobowych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w rozumieniu Rozporządzenie o ochronie danych osobowych UE (RODO), jest:

Claudia Janet Birkholz
Bleicherstraße 26
28203 Brema, Niemcy

Kontakt: management@claudia-birkholz.de

Przysługujące Państwu prawa

Korzystając z podanych danych kontaktowych naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skorzystać z następujących przysługujących Państwu praw:

  • Uzyskanie informacji o Państwa danych, które są przez nas przechowywane, i o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO).
  • Korekta nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO).
  • Usunięcie Państwa danych, które są przez nas przechowywane (art. 17 RODO).
  • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli Państwa dane ze względu na obowiązki prawne nie mogą zostać jeszcze usunięte (art. 18 RODO).
  • Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (art. 21 RODO).
  • Przeniesienie danych, jeśli zezwolili Państwo na przetwarzanie danych osobowych lub zawarli z nami umowę (art. 20 RODO).

Jeśli wyrazili Państwo wobec nas zgodę, to mogą ją Państwo w każdej chwili odwołać ze skutkiem w przyszłości.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę we właściwym urzędzie prowadzącym nadzór, np. do właściwego urzędu nadzoru dla kraju związkowego, w którym Państwo mieszkają, lub do urzędu będącego właściwą dla nas jednostką.

Lista organów nadzoru (dla podmiotów niepublicznych), wraz z ich adresami, dostępna jest pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Rejestrowanie ogólnych informacji podczas odwiedzania naszej strony internetowej

Rodzaj i cel przetwarzania:

Uzyskując dostęp do naszej strony, tzn. nie rejestrując się lub w inny sposób nie podając dodatkowych informacji, automatycznie rejestrowane są Państwa informacje natury ogólnej. Informacje te (pliki dzienników serwerów) zawierają np. rodzaj przeglądarki internetowej, używanego systemu operacyjnego, nazwę domeny Państwa dostawcy usług internetowych, Państwa adres IP itp.

Są one w szczególności przetwarzane w następujących celach:

  • Zapewnienie bezproblemowego połączenia ze stroną internetową.
  • Zapewnienie prawidłowego korzystania z naszej strony internetowej.
  • Ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.
  • Optymalizacja naszej strony internetowej.

Nie korzystamy z Państwa danych w celu wyciągania wniosków dotyczących Państwa osoby. Informacje tego rodzaju są przez nas ewentualnie oceniane statystycznie w formie zanonimizowanej, w celu optymalizacji naszej strony internetowej i wykorzystywanych dla niej rozwiązań technicznych.

Podstawa prawa i uzasadniony interes:

Przetwarzanie następujące zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w ulepszaniu stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami tych danych są ew. techniczni usługodawcy, działający na nasze zlecenie, zapewniający działanie i konserwację naszej strony internetowej.

 

Okres przechowywania:

Dane zostają usunięte, kiedy nie będą już konieczne dla celu ich gromadzenia. W przypadku danych służących udostępnieniu strony internetowej zasadniczo są one usuwane wraz z zakończeniem danej sesji.

 

Wymagane lub konieczne udostępnianie:

Udostępnianie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani przepisami prawa, ani zapisami umów. Jednak w przypadku braku adresu IP nie możemy zagwarantować prawidłowej pracy i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dodatkowo pojedyncze usługi mogą nie być dostępne lub ich dostępność może być ograniczona. Nie stanowi to podstawy dla sprzeciwu.

 

Pliki cookie

Tak samo jak w przypadku innych stron internetowych, również my używamy tzw. plików cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon itp.), kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową.

Mogą Państwo usuwać pojedyncze pliki cookie, jak również wszystkie zapisane pliki cookie. Ponadto otrzymują Państwo informacje i instrukcje dotyczące usuwania i wcześniejszego blokowania zapisu plików cookie. Zależnie od dostawcy Państwa przeglądarki internetowej konieczne informacje dostępne są pod poniższymi adresami:

Okres zapisu i stosowane pliki cookie:

Jeśli przez swoje ustawienia przeglądarki internetowej lub udzielenie zgody na stosowanie plików cookie pozwolą nam Państwo na to, to na naszej stronie internetowej zastosowanie mogą mieć następujące pliki cookie:

Nazwa

Cel

Okres przechowywania

_ga

Pomaga nam w określeniu liczby osób odwiedzających naszą stronę internetową, jeśli odwiedzili już Państwo wcześniej naszą stronę.

2 lata

_gid

Pomaga nam w określeniu liczby osób odwiedzających naszą stronę internetową, jeśli odwiedzili już Państwo wcześniej naszą stronę.

1 dzień

_gat

Pomaga nam w zarządzaniu częstotliwością, z jaką pojawiają się zapytania dla wyświetlania jednej strony.

1 minuta

Pliki cookie technicznie konieczne

Rodzaj i cel przetwarzania:

Stosujemy pliki cookie pozwalające na zaprojektowanie bardziej przyjaznej użytkownikowi strony internetowej. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby wywołująca je przeglądarka internetowa mogła być identyfikowana również po zmianie strony.

Celem stosowania technicznie koniecznych plików cookie jest uproszczenie korzystania ze strony internetowej przez jej użytkowników. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez stosowania plików cookie. W tym celu konieczne jest, aby przeglądarka internetowa była ponownie rozpoznawana również po zmianie strony.

Pliki cookie potrzebne są nam do następujących zastosowań:

 

Podstawa prawa i uzasadniony interes:

Przetwarzanie następujące zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie naszego uzasadnionego interesu w przyjaznym dla użytkownika projekcie strony internetowej.

Odbiorca:

Odbiorcami tych danych są ew. techniczni usługodawcy, działający na nasze zlecenie, zapewniający działanie i konserwację naszej strony internetowej.

 

Wymagane lub konieczne udostępnianie:

Udostępnianie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani przepisami prawa, ani zapisami umów. Jednak w przypadku braku tych danych nie możemy zagwarantować prawidłowej pracy i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dodatkowo pojedyncze usługi mogą nie być dostępne lub ich dostępność może być ograniczona.

Sprzeciw

Więcej informacji o prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO zawarto poniżej.

 

Pliki cookie technicznie niekonieczne

Pliki cookie stosujemy ponadto w celu lepszego dostosowania oferty prezentowanej na naszej stronie lub ogólnego jej polepszenia na podstawie oceny statystycznej.

Informacje o tym, którzy dostawcy stosują pliki cookie, podano poniżej, wraz z informacjami o stosowanych technologiach prezentacji, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną dla tego przetwarzania jest odpowiednio Państwa zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Odbiorca:

Odbiorcami tych danych są ew. techniczni usługodawcy, działający na nasze zlecenie, zapewniający działanie i konserwację naszej strony internetowej.

Informacje o dalszych odbiorcach podano poniżej, wraz z informacjami o stosowanych technologiach prezentacji, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Transfer do krajów trzecich:

Informacje te podane są w wyliczeniu dostawców usług z zakresu prezentacji, śledzenia, remarketingu i analizy sieci.

Przepis przepisany lub wymagany:

Oczywiście możesz również przeglądać naszą stronę internetową bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są standardowo ustawione na akceptowanie plików cookie. Zasadniczo w każdej chwili można wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej (patrz: cofnięcie zgody).

Należy pamiętać, że niektóre funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać, jeżeli wyłączona została obsługa plików cookie.

Cofnięcie zgody:

Zawsze możesz wycofać zgodę, korzystając z naszego narzędzia do akceptacji plików cookie.

Profiling:

Zakres, w jakim analizujemy zachowania osób odwiedzających strony internetowe z pseudonimowymi profilami użytkowników, zawarty jest w niżej wymienionych informacjach dotyczących zastosowanych technologii wyświetlania, śledzenia, remarketingu i analizy stron internetowych.

 

Formularz kontaktowy

Rodzaj i cel przetwarzania danych:

Wprowadzone przez Ciebie dane przechowywane są w celu komunikowania się z Tobą w sposób bezpośredni. W tym celu należy koniecznie podać poprawny adres e-mail oraz nazwisko. Jest to wykorzystywane do przyporządkowania zapytania i do udzielania później odpowiedzi na to zapytanie. Podanie dodatkowych danych nie jest obowiązkowe.

Podstawa prawna:

Podstawę przetwarzania danych podanych w formularzu kontaktowym stanowi uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Na podstawie udostępnionego formularza kontaktowego chcielibyśmy umożliwić Ci łatwy kontakt z nami. Podane przez Ciebie informacje będą przechowywane w celu opracowania zapytania, jak również ewentualnych dodatkowych pytań.

Jeżeli skontaktujesz się z nami w celu uzyskania oferty, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych są ewentualne podmioty przetwarzające dane.

 

Okres przechowywania danych:

Dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie 6 miesięcy od daty rozpatrzenia wniosku.

Jeżeli istnieje stosunek umowny, wówczas podlegamy ustawowym okresom przechowywania danych zgodnie z kodeksem handlowym [HGB] i usuniemy Twoje dane po upływie tych okresów.

Udostępnianie danych obowiązkowe lub konieczne:

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak rozpatrzyć Twoje zapytanie wyłącznie wtedy, jeżeli podasz nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód zapytania.

 

Korzystanie z usługi Google Analytics

Jeżeli wyrażono na to zgodę, niniejsza strona wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę do analizy świadczoną przez firmę Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: „Google”). Google Analytics stosuje tzw. „ciasteczka” (cookies), czyli pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze w celu umożliwienia dokonania analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zasadniczo informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z danej strony internetowej przekazywane i przechowywane są przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach internetowych Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony. Adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków użytkowania i ochrony danych osobowych znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu dokonania analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Dane przesłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania upłynął, usuwane są automatycznie raz w miesiącu.

Cofnięcie zgody:

Możesz wyłączyć śledzenie przez Google Analytics na naszej stronie internetowej, klikając ten link. W ten sposób na Twoim urządzeniu zostanie zainstalowany plik cookie rezygnacji. Tym samym uniemożliwi to w przyszłości gromadzenie danych przez Google Analytics dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki tak długo, jak plik cookie pozostanie zainstalowany w Twojej przeglądarce.

Możesz również wyłączyć zapisywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej; należy jednak pamiętać, że w tym przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji danej strony internetowej.

Ponadto można uniemożliwić firmie Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i powiązanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (włącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: Wtyczka do przeglądarki wyłączająca usługę Google Analytics.

 

Korzystanie z bibliotek skryptów (Google Web Fonts)

W celu wyświetlania naszych treści w sposób poprawny i atrakcyjny pod względem graficznym stosujemy w różnych przeglądarkach internetowych katalog „Google Web Fonts” firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej „Google”) do wyświetlania czcionek na tej stronie.

Dalsze informacje dotyczące katalogu Google Web Fonts znajdują się na stronie: https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Korzystanie z usługi Google Maps

Na tej stronie korzystamy z usługi Google Maps. Usługę Google Maps obsługuje firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: „Google”). Pozwala nam to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google na stronie: https://policies.google.com/privacy. W centrum ochrony danych można również zmienić ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj: https://www.dataliberation.org

Gdy użytkownik korzysta ze strony, Google otrzymuje informacje o wywołaniu odpowiedniej podstrony naszej strony internetowej. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google zapewnia konto użytkownika, przez które użytkownik jest zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, jego dane zostaną bezpośrednio przyporządkowane do tego konta.

Jeżeli nie chcesz, aby dane były przyporządkowywane do konta Google, musisz wylogować się z konta Google przed naciśnięciem przycisku. Google przechowuje Twoje dane jako profil użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub projektowania swoich stron internetowych stosownie do potrzeb. Taką analizę przeprowadza się przede wszystkim (nawet w przypadku niezalogowanych użytkowników) w celu zamieszczenia reklamy dostosowanej do potrzeb i informowania innych użytkowników portalu społecznościowego o Twojej aktywności na naszej stronie. Możesz sprzeciwić się tworzeniu profili użytkownika, ale musisz skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Cofnięcie zgody:

Aktualnie operator nie zapewnia opcji łatwego wyłączenia lub zablokowania transmisji danych. Jeżeli chcesz wyłączyć możliwość śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, możesz cofnąć swoją zgodę na korzystanie z odpowiedniej kategorii plików cookie lub wszystkich niepotrzebnych pod względem technicznym plików cookie i transferów danych w narzędziu do akceptacji plików cookie. W tym przypadku nie będziesz jednak mógł korzystać z naszej strony internetowej lub będziesz mógł z niej korzystać wyłącznie w ograniczonym zakresie.

 

Zamieszczone filmy z serwisu YouTube

Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy filmy z serwisu YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dalej: „YouTube”). YouTube, LLC jest spółką zależną od firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (dalej: „Google”). Jeżeli odwiedzasz stronę z wtyczką YouTube, wówczas nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób serwis YouTube uzyskuje informacje, które strony odwiedzasz. Jeżeli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, wówczas YouTube może przyporządkować do niego jego aktywność. Można to uniemożliwić, wylogowując się wcześniej z konta YouTube.

Po uruchomieniu filmu w serwisie YouTube operator korzysta z plików cookie, które gromadzą informacje o zachowaniu użytkowników.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia oraz przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w polityce prywatności operatora, w której znajdują się również dalsze informacje dotyczące praw przysługujących w tym zakresie oraz opcji ustawień mających na celu ochronę Twojej prywatności (https://policies.google.com/privacy).

Cofnięcie zgody:

Aktualnie operator nie zapewnia opcji łatwego wyłączenia lub zablokowania transmisji danych. Jeżeli chcesz wyłączyć możliwość śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, możesz cofnąć swoją zgodę na korzystanie z odpowiedniej kategorii plików cookie lub wszystkich niepotrzebnych pod względem technicznym plików cookie i transferów danych w narzędziu do akceptacji plików cookie. W tym przypadku nie będziesz jednak mógł korzystać z naszej strony internetowej lub będziesz mógł z niej korzystać wyłącznie w ograniczonym zakresie.

 

Google AdWords

Nasza strona internetowa korzysta z usługi śledzenia konwersji Google. Spółka świadcząca usługi Google AdWords to Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeżeli użytkownik odwiedzi naszą stronę internetową za pomocą reklamy zamieszczonej przez Google, Google AdWords zapisze na jego komputerze plik cookie. Plik cookie do śledzenia konwersji zapisywany jest wtedy, gdy użytkownik kliknie na reklamę zamieszczoną przez Google.

Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony na naszej stronie internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, wówczas my i Google możemy uznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można więc śledzić na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie konwersji wykorzystywane są do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę zawierającą znacznik śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji umożliwiających indywidualną identyfikację użytkowników.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy. W centrum ochrony danych można również zmienić ustawienia dotyczące ochrony danych osobowych.

Cofnięcie zgody:

Aktualnie operator nie zapewnia opcji łatwego wyłączenia lub zablokowania transmisji danych. Jeżeli chcesz wyłączyć możliwość śledzenia aktywności na naszej stronie internetowej, możesz cofnąć swoją zgodę na korzystanie z odpowiedniej kategorii plików cookie lub wszystkich niepotrzebnych pod względem technicznym plików cookie i transferów danych w narzędziu do akceptacji plików cookie. W tym przypadku nie będziesz jednak mógł korzystać z naszej strony internetowej lub będziesz mógł z niej korzystać wyłącznie w ograniczonym zakresie.

 

Szyfrowanie SSL

W celu ochrony danych stosujemy podczas ich transmisji najnowsze metody szyfrowania (np. SSL) za pomocą protokołu HTTPS.

 


Informacje o przysługującym prawie do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

Prawo do wniesienia sprzeciwu w indywidualnych przypadkach

Ze względu na sytuację szczególną zawsze można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów); dotyczy to również profilowania na podstawie tego przepisu w rozumieniu art. 4 ust. 4 RODO.

Jeżeli złożysz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że udowodnimy, że istnieją uzasadnione powody do przetwarzania danych, które mają charakter nadrzędny w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności, lub że przetwarzanie danych ma na celu dochodzenie, wykonywanie lub obronę roszczeń prawnych.

Odbiorca sprzeciwu

management@claudia-birkholz.de


Zmiana naszych postanowień dotyczących ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszej polityki prywatności w taki sposób, aby była ona zawsze zgodna z aktualnymi wymogami prawnymi lub aby wprowadzić zmiany w zakresie polityki prywatności, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Podczas Twojej kolejnej wizyty będzie obowiązywać nowa polityka prywatności.

Pytania do inspektora ochrony danych

Jeżeli masz pytania dotyczące ochrony danych osobowych, wyślij do nas e-mail na adres:

management@claudia-birkholz.de

 

Politykę prywatności opracowano przy udziale firmy activeMind AG będącej ekspertem w charakterze zewnętrznego inspektora ochrony danych (wersja #2020-09-30).